अनलाइन, अफलाइन, जानेमा

चाहे घरमा, काममा, वा कुनै कामको बिचमा—तपाईंलाई आवश्यक परेको बेला, तपाईंलाई आवश्यक भाषामा संवाद गर्नुहोस्।

तपाईंको लागि, तपाईंले व्यक्तिगतकरण गरिएको

Google Input Tools ले तपाईंको सुधारहरू याद गर्दछ र नयाँ र असामान्य शब्द र नामहरूको लागि अनुकूलित शब्दकोष व्यवस्थित राख्दछ।

तपाईंले चाहे अनुरूप टाइप गर्नुहोस्

तपाईंले चाहेको भाषा र शैलीमा आफ्नो सन्देश पाउनुहोस्। 80 भाषाहरू भन्दा बढिमा स्विच गर्ने र टाइप गरे भन्दा सजिलो लाग्ने आगत विधिहरू।